23/03/2023,

Giá cho thuê căn hộ chung The Origami S10 Quận 9, cập nhật đến ngày 23/03/2023

Cho Thuê The Origami S10 1 Phòng Ngủ 26.3m2 – Hướng Studio, Nội khu, hồ bơi, vườn nhật (Full Nội Thất) – Giá từ 4 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1 Phòng Ngủ 28m2 – Hướng Studio, cổng chào Origami (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1 Phòng Ngủ 28.9m2 – Hướng Studio, chắn view (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 8 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1 Phòng Ngủ 30.5m2 – Hướng Studio, nội khu, Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1+1 Phòng Ngủ 43.1m2 – Hướng Hồ bơi, vườn nhật (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1+1 Phòng Ngủ 43.2m2 – Hướng Nội khu, Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 8 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1+1 Phòng Ngủ 43.3m2 – Hướng Nội khu – Giá từ 5 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 1+1 Phòng Ngủ 43.9m2 – Hướng Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 4 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 54.3m2 – Hướng Cổng chào Origami, Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 7 – 7 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2 Phòng Ngủ 54.4m2 – Hướng Anh Đào (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2 Phòng Ngủ 54.6m2 – Hướng Nội khu (HT Máy lạnh) – Giá từ 5 – 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2 Phòng Ngủ 56.5m2 – Hướng Một phần nội khu, Vành Đai 3 – Giá từ 5 – 10 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2 Phòng Ngủ 62.5m2 – Hướng Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 14 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 63.2m2 – Hướng Căn góc, nội khu, TMDV (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 7 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 63.3m2 – Hướng Căn góc, Anh Đào 2, Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 6 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 63.5m2 – Hướng Căn góc, Vành Đai 3 – Giá từ 6 – 8 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 63.6m2 – Hướng Căn góc, Anh Đào, TMDV (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 2+1 Phòng Ngủ 63.9m2 – Hướng Căn góc, nội khu (HT Máy lạnh) – Giá từ 6 – 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 3 Phòng Ngủ 75.2m2 – Hướng TMDV, sân vườn penthouse (HT Máy lạnh) – Giá từ 12 – 12 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 3 Phòng Ngủ 75.3m2 – Hướng Căn góc, trực diện hồ bơi, vườn nhật, nội khu (HT Máy lạnh) – Giá từ 7 – 20 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Cho Thuê The Origami S10 3 Phòng Ngủ 75.5m2 – Hướng Căn góc, một phần nội khu, Vành Đai 3 (HT Máy lạnh) – Giá từ 7 – 11 triệu/tháng >>Xem Thêm<<

Chúng tôi hiện có 277 căn hộ The Origami S10 Quận 9 đang có nhu cầu cho thuê, bạn có nhu cầu xin liên hệ: 0906 382 381

, ,

5/5 (1 Review)